Synfel

Om du har ett synfel är det viktigt att du regelbundet besöker din optiker för att hålla glasögon och linser uppdaterade. För dig som har glasögon rekommenderar vi undersökning vartannat år, och för dig som bär linser, rekommenderas besök hos en optiker en gång per år.

Synfel

Översynt

Unga människor som är översynta ser oftast bra både på långt och nära håll utan glasögon. Det kan dock vara tröttsamt och ansträngande utan glasögon, framförallt vid intensivt arbete, eller läsning på nära håll. Vuxna översynta behöver ofta glasögon för att se tydligt och bekvämt både på långt håll och på läsavstånd. Hos den översynte bryts ljusstrålarna från det man tittar på mot en punkt bakom näthinnan. Bilden blir då suddig. Man kan dock, om översyntheten inte är så stor, eller man är ganska ung, kompensera detta med att “jobba lite med ögonmusklerna” dvs.man ackommoderar. Då ser man tydligt igen, men man får en del besvärande symptom istället, t.ex. huvudvärk, irriterade ögon, trötthet osv. Översynthet (hyperopi) korrigeras med plus-glas, dvs. konvexa glas.

Närsynt

Utan glasögon ser närsynta sämre på längre håll, t.ex. vid bilkörning, när man ska försöka känna igen personen som hälsar på andra sidan gatan, se skyltar på bussar eller i tunnelbanan, eller titta på tv och bio. Hos den närsynta bryts ljusstrålarna från det man tittar på mot en punkt framför näthinnan. Bilden på näthinnan blir då suddig. Är närsyntheten inte så stor kan man kisa och tillfälligt se litet klarare. Det är dock ganska tröttsamt i längden! Närsynthet (myopi) korrigeras med minusglas, dvs. konkava glas.

Synundersökning

Tillsammans med en legitimerad optiker går du igenom vilka synproblem du har och hur du ser på din syn i vardagen, hur du arbetar och vilka fritidsintressen du har. Beroende på vilka problem du har med synen, så fortsätter optikern med en undersökning. Tänk på att vissa mediciner kan påverka din syn, vilket kan vara bra att informera optikern vid din undersökning.

Under en synundersökning så får du göra en s.k. refraktion, som innebär att du får titta på en syntavla under tiden som optikern ställer frågor om vad du ser. Ta gärna med dina gamla eller nuvarande glasögon till undersökningen så att optikern kan mäta av dem och se hur de har fungerat. Efter undersökningen beställs lämpligt synhjälpmedel med styrka och inställning som är anpassat för just dig.

Linsundersökning

En legitimerad optiker går tillsammans med dig igenom vilket synfel du har och vilka önskemål du har gällande dina linser, om du vill använda linser varje dag, eller bara ibland. Undersökningen består förutom av en vanlig synundersökning även av en noggrann kontroll av ögats främre del. Är det första gången du provar ut linser så ingår även en praktisk genomgång där optikern lär dig hur du hanterar, rengör och förvarar dina linser.

Synundersökning för barn

Är ditt barn under åtta år och du misstänker att han eller hon har problem med synen så skall du i första hand kontakta BVC, skolsyster eller ögonläkare. En synundersökning för barn skall alltid utföras av en ögonläkare eftersom det krävs speciella metoder för att mäta synen hos små barn.