Färgade linser

Färgade linser används för att ändra ögats utseende. De täcker eller ger en effekt till din naturliga ögonfärg. Allra bäst resultat får du om du använder färgade linser till att förstärka den ögonfärg du redan har.

Färgade linser
Färgade linser finns både som månadslinser och endagslinser och dessutom både med och utan styrka. De vanligaste typerna av färgade linser kallas Opaque och Enhancers. Opaque-färgade linser släpper igenom väldigt lite av ögats naturliga färg eftersom de har ett täckande färglager. Enhancers däremot har ett mer genomskinligt färglager som släpper igenom en del av ögats naturliga färg. Därför lämpar de sig bäst för den som har en naturligt ljus ögonfärg och vill förstärka den. Priserna för färgade linser varierar beroende på mängd, typ och var du väljer att köpa dem.