Toriska linser

Toriska linser används för att korrigera astigmatism – en typ av brytningsfel som beror på att man har ojämn hornhinna. Astigmatism är ärftligt, men kan även påverkas av andra faktorer.

Astigmatism
Nästan 45 % av alla som behöver korrigera synen har någon form av astigmatism. Vanliga symptom på astigmatism är lätt huvudvärk, trötta ögon och kisande. Toriska linser finns både som endagslinser och månadslinser. Priserna för toriska linser varierar beroende på mängd, typ och var du väljer att köpa dem.