Grå starr – katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som innebär en grumling av linsen i ögat. Det är även den vanligaste orsaken till synförlust eller synnedsättning. Grå starr eller katarakt, uppstår när proteiner i linsen klumpar ihop sig och bildar ett grumligt område. Grå starr utvecklas vanligtvis långsamt och kan påverka ett eller båda ögonen. Symtom kan vara bleka färger, suddig syn, glorior runt lampor, problem med starkt ljus och problem med att se på natten. Grå starr kan behandlas med operation för att ta bort den grumliga linsen och ersätta den med en konstgjord.

Grå starr

Hur får man grå starr?

Grå starr är mycket vanligt hos äldre vuxna. Genomsnittsåldern för vuxna som opererats för grå starr i Sverige är 74 år. Grå starr kan uppstå i vilken del av ögats lins som helst men oftast utvecklas den först i sidoseendet (perifert). När grå starr växer påverkar det din centrala syn. Grå starr växer vanligtvis långsamt och smärtfritt. Dock kan sjukdomsförloppet variera, för vissa sker en förändring på bara några månader medan det för andra tar flera år innan man får försämrad syn.

Oftast orsakas grå starr av åldrande och exponering för ultraviolett (UV) ljus. Andra orsaker inkluderar diabetes, trauma, vissa mediciner och tidigare ögonoperationer.

Hur botar man grå starr?

Grå starr är vanligare hos äldre. Tillståndet orsakas av en grumling av ögats lins och kan leda till dimsyn och i slutändan blindhet. Grå starr diagnostiseras oftast hos personer över 60 år, och risken att utveckla tillståndet ökar med åldern. Det finns flera typer av grå starr, och behandling innebär vanligtvis operation för att ta bort den grumliga linsen och ersätta den med en konstgjord lins. I vissa fall behövs dock inte operation då försämringen av synen sker så pass långsamt att den inte påverkar patientens vardag.

Efter operationen är det vanligt att det skaver i ögat i upp till två veckor efter operationstillfället. Synen kan också bli påverkad vilket gör att den känns disig och färger kan upplevas som mer åt det blåa hållet direkt inpå operationen.

Det är även viktigt att du är försiktig efter operationen och ser till att du inte får in smuts i ögat eller utsätter det för tryck. Se därför till att undvika att gnugga dig i ögonen efter en starr-operation. Du kommer även behöva använda ögondroppar som innehåller kortison eller motsvarande inflammationshämmande ämne för att förhindra risken för infektioner i ögat efter operationen.